Profitirajte investicijom u vas posao

Situacija u drzavi je nezadovoljavajuca.Nemojte dopustiti da vas biznis pati usled nepovoljne ekonomske pozicije.Ova prilika ne treba da predstavlja povod nego motivacija.Treba da iskoristite  uspavanost i lenjost vasih konkurenata i uradite sve da zadobijete ogroman broj kupaca.Ima tri faktora koji definisu da li cete ostvariti uspeh.To su cena vaseg  proizvoda,njegov kvalitet i reklamiranje tog proizvoda.Da ne biste casili casa,primenite ove strategije i imacete  kamaru novih musterija i srazmerno tome profita.